בית הספר לתארים מתקדמים-חדש

בית הספר לתארים מתקדמים במכללה האקדמית אחוה - כנס פוסטרים

השנה קיים בית הספר לתארים מתקדמים כנסי פוסטרים מוצלחים, במסגרתם הוצגו עבודות המחקר של הסטודנטים בארבע התכניות לתואר שני M.Ed. - חינוך מיוחד, חינוך מתמטי לבי"ס היסודי, מנהל מערכות חינוך ותרבות עם ישראל והוראתה.

לכנס הפוסטרים שתי מטרות: לשתף עמיתים, חברי סגל ואורחים בנושא עבודת הגמר, במהותה ובחידוש שהיא מציעה מבחינה יישומית או מבחינה מחקרית, באמצעות פוסטר ויזואלי. בצד זה, מטרתו לאפשר לסטודנטים "להגן" על עבודות הגמר שלהם בבחינה קצרה הנערכת מול שני מרצים מהתכנית. אחד המחקרים שבלטו בכנסי הפוסטרים השנה, הוא של סטודנטית מהתכנית בחינוך מיוחד:

"עשר אצבעות לי יש"- בדיקת יעילותן של שתי תכניות התערבות לשליטה בלוח הכפל אצל תלמידים עם צרכים מיוחדים. הסטודנטית רינת נסינג ערכה מחקר כמותי בהנחיית ד"ר רותם אביטל, שמטרתו להשוות את יעילותן של שתי תכניות התערבות לשיפור השליטה בעובדות הכפל אצל ילדים המתקשים בחשבון- אחת ההתערבויות "מסורתית" והשנייה באמצעות "תכסיס אצבעות". המחקר הנוירו-קוגניטיבי מראה כי חישוב באצבעות משמש אבן דרך לפיתוח יכולות מספריות בהמשך, ומצביע על האפשרות שחישוב באצבעות יהיה יעיל במיוחד עבור תלמידים המתקשים בחשבון. יחד עם זאת, התערבות המבוססת על פיתוח שליטה בלוח הכפל באמצעות אצבעות, טרם נוסתה. במחקר שלהלן נמצא, כי "קבוצת האצבעות" הציגה את השיפור הגבוה ביותר במדדי הדיוק ביחס לעצמה וביחס לשאר הקבוצות שנבדקו. תלמידי קבוצת ה"אצבעות" אימצו באופן גורף את האסטרטגיה שלמדו, ועברו מחישוב לשימוש באצבעות.