נציגי המכללה האקדמית אחוה בכנס ארצי למגמות מינהל מערכות חינוך

כנס מגמות
כנס מגמות מינהל החינוך מתקיים זו השנה ה-11 במטרה ליצור מפגש בין חוקרים ותיקים בתחום מינהל החינוך בארץ ובין חוקרים צעירים וסטודנטים לתארים מתקדמים.
 
הכנס מסייע בהכרת מגמות המחקר והנושאים החדשים בארץ ובעולם, ומאפשר קידום מיזמי מחקר משותפים. האווירה, המפגש וההדדיות אותם מייצר הכנס מאפשרים למחקר הישראלי בתחום חקר מינהל החינוך לפרוח ולהתקדם.
 
ארבע סטודנטיות מהמכללה האקדמית אחוה: חני ז'אנו, עמית הרוש, צאלה ארגמן וקרן דרעי, הציגו במהלך הכנס את התזות שלהן במסגרת תואר שני במינהל מערכות חינוך.
 
כמו כן, נכחו בכנס פרופ׳ יעל פישר רקטור אחוה, פרופ׳ אורית אבידב-אונגר דיקן ביה״ס לתארים מתקדמים וד״ר רוני ריינגולד ראש תכנית M.Teach.
הכנס מתאפשר בזכות פעולתם של פרופ' יזהר אופלטקה מאוניברסיטת תל אביב ופרופ' אדם ניר מהאוניברסיטה העברית בירושלים בקידומו ושמירת איכותו במהלך כל השנים.
 
השנה התמקד הכנס בנושא 'מסורת, חדשנות ואפקטיביות במינהל החינוך', בבחינה מעמיקה האם שמרנות וחדשנות, בהקשר של מנהיגות חינוכית, הם הפכים, או מהווים מקור להפריה הדדית, ומה השפעתן של מסורת מחד וחדשנות מאידך על האפקטיביות של המנהלים ושל מוסדות החינוך.