אזור הנוחות של חברה בסכסוך

שם מחבר: 
דניאל בר-טל ועמירם רביב
אזור הנוחות של חברה בסכסוך

"מהי תפיסת העולם שלנו בישראל? כיצד היא נבנתה? אילו אירועים גרמו להיווצרותה? מהם הכוחות שעיצבו אותה? ומה הייתה השפעתה על הדרך שבה הלכה החברה הישראלית? שאלות אלו הן קריטיות במיוחד בחברה החיה בצל סכסוך דמים ממושך, שגובה ממנה מחירים עצומים. ספר זה מנסה להשיב על שאלות אלה בעזרת ניתוח תהליכים פסיכולוגיים חברתיים-פוליטיים, שאותם עברה החברה היהודית בישראל מאז קום המדינה, ובמיוחד מאז שנות האלפיים. הטענה המרכזית בספר היא שמצב של סכסוך ממושך, הכולל כיבוש, הוא אירוע מכונן, שאחראי לעיצוב תפיסת העולם של היהודים בישראל. תפיסת העולם הזאת גם מאפשרת את הקיבוע של הסכסוך האלים וגם מעודדת את הבריחה לאזור הנוחות. לדרך זו יש מחיר של התפוררות היסודות שעליהם מבוססת החברה.אולי במרכז כובע טמבל שנמצא מהצד השני של העטיפה"