"יום הזיכרון לשואה ולגבורה - דור שני" - אפריל 2018