תערוכת ציורים באחוה-2017-חנה פורמבה ושושנה פייכלשטיין