הגלריה לאמנות

הגלריה לאומנות פעלה במכללה האקדמית אחוה בין השנים תשע"ב לתשע"ג.
היא שכנה בלב הקמפוס, והיוותה פנינה אסתטית ותרבותית במקום.
בגלריה הוצגו תערוכות של אמנים ושל יוצרים בעלי שם, תערוכות נושא, תערוכות דידקטיות ותערוכות חתך,
וכן תערוכות סיום של בוגרי לימודי האמנות.