הצגת תוצרים-למידה מבוססת פרוייקטים

אירוע הצגת תוצרים למידה מבוססת פרוייקטים
תאריך אירוע: יום ג', 13.06.2017 09:30 - 12:00

אירוע הצגת תוצרים למידה מבוססת פרוייקטים ביום ג' 13/06/17

תוצרי למידה של 4 כיתות פדגוגיה שנה א'

אירוע הצגת תוצרים למידה מבוססת פרוייקטים