חופשה נעימה לכל הסטודנטים וחברי הסגל

חופשה נעימה לסגל ולסטודנטים מהמכללה האקדמית אחוה

סוף סוף נגמרו המבחנים?

עדיין לא סגרו את הים?

המכללה מברכת את הסטודנטים

בחופשה נעימה

מוצלחת ובטוחה!

אני בחופשה...