מפגש סיום הרשמה תואר שני בחינוך

מכללת אחוה - מפגש סיום הרשמה תואר שני בחינוך ובהוראה

תואר שני M.Ed. מוסמך בחינוך

חינוך מתמטי לביה"ס היסודי

חינוך מיוחד

מינהל מערכות חינוך

תרבות עם ישראל והוראתה

מלגה בסך 3000 ₪ לבעלי ממוצע 85 ומעלה בתואר הראשון, ללומדים במסלול חינוך מתמטי לבית הספר היסודי או במסלול לתרבות עם ישראל והוראתה.

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

 

מפגש סיום הרשמה ב-30 באפריל 2012

17:00 - 19:30

 

טופס למתעניין בלימודי תואר שני בחינוך 

מפגש סיום הרשמה תואר שני בחינוך ובהוראה-באנר