מר ניסים שלם-סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה

סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה
תאריך אירוע: יום ג', 25.04.2017 12:30 - 13:30

מר ניסים שלם בנושא: היבטים פסיכולוגיים תקופת השבי והחיים שבעקבותיה

סמינר מחלקתי בפסיכולוגיה ימי  ג' 12:30 - 13:30 חדר 524 בניין 5 

 

ניסים שלם

סמינר מחלקתי - ניסים שלם