סגן השר איוב קרא ביקר במכללה

המכללה האקדמית אחוה - ביקורו של חבר הכנסת איוב קרא-
תאריך אירוע: יום ג', 16.02.2016 12:00 - 13:30

ביקורו של סגן השר איוב קרא במכללה האקדמית אחוה

חבר הכנסת איוב קרא, המכהן כסגן שר במעמד שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי, וראש האגף הבכיר למחקר וכלכלה, מר עדי אשכנזי, ביקרו במכללה ונפגשו עם נשיא המכללה, פרופ' עליאן אלקרינאוי. סגן השר נאם בפני נציגים בכירים של סגל המכללה, בנושא שיתוף פעולה אזורי והמשך תהליך משותף בין המשרד למכללה, לטובת קידום שיתופי פעולה אקדמיים בין המכללה האקדמית אחוה לגורמים במדינות אחרות באזור, במסגרת פעילותו של המשרד.

סגן השר ציין לשבח את המרקם האנושי-תרבותי הייחודי ואת היכולות האקדמיות של המכללה. לדבריו, הוא רואה את המכללה כעוגן לפרויקטים אקדמיים משותפים - בתוך גבולות המדינה ומחוצה להם.