אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: שירותי ייעוץ
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: ת.ד 5093 תל אביב מיקוד 61050, ת.ד. 5093, תל אביב. מיקוד: 61050
טלפון: 0777901617
פקס: 0774901617

קורסי עזרה ראשונה אספקת ציוד רפואי ותיקי עזרה ראשונה