ארז יפה

קטגוריית עיסוק: תפעול
תחומי עיסוק: שירותי ייעוץ
מהות התקשרות: ייעוץ
כתובת הספק: ת.ד 123 שריגים , ת.ד. 123, שריגים
טלפון: 02-9910855

ממונה בטיחות

מכרזים משוייכים

סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור תפעול 07/2014 פנייה לקבלת הצעת מחיר לקבלת שירותי ממונה בטיחות 04.05.2014 22.05.2014