ארץ ישראל ומצוות השמיטה - תשפ"ב

מרצה: דויד אלישיב

עבודת החקלאות כוללת מצוות מיוחדות, שעניינם דאגה לכהנים וללוויים הממלאים תפקידים במקדש או בקהילה, ודאגה לעניים שאין בידם לקנות לעצמם תוצרת חקלאית.  שנת השמיטה מיוחדת בכך שהיא כוללת שני ערכים מיוחדים: התוצרת החקלאית היא הפקר, וכל אדם רשאי לקטוף לצורכי שימוש עצמי. ובסוף שנת השמיטה, כל מי שחייב כסף, ולא יכל לפרוע את חובו – החוב נשמט והוא פטור מלהחזיר.

מטרת הקורס:

להכיר את המתנות הניתנות בשנת שמיטה במהלך השנים, מן החקלאי לבעלי התפקידים בקהילה, או לעניים ולבעלי החוב.

תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה ב Microsoft Word 
יכולת ניהול זמן.
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:
בין התאריכים: 8.5.2022 עד 14.8.2022
הרישום עדיין פתוח ואפשר להירשם, מכוון שהלימוד בקצב אישי
 
סמסטר: ב'
שנה: תשפ"ב
תאריך פתיחה: 08.05.2022
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות, גם לתואר שני
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 150 ₪, רכישה באינטרנט: 0.00 ₪
מחיר: ₪790.00
₪0.00

עבודת החקלאות כוללת מצוות מיוחדות, שעניינם דאגה לכהנים וללוויים הממלאים תפקידים במקדש או בקהילה, ודאגה לעניים שאין בידם לקנות לעצמם תוצרת חקלאית.  שנת השמיטה מיוחדת בכך שהיא כוללת שני ערכים מיוחדים: התוצרת החקלאית היא הפקר, וכל אדם רשאי לקטוף לצורכי שימוש עצמי. ובסוף שנת השמיטה, כל מי שחייב כסף, ולא יכל לפרוע את חובו – החוב נשמט והוא פטור מלהחזיר.