אלינועם לוגסי

מרצים מקושרים: 
יהונתן גז
תמונת הבוגר/ת
אימייל: 
elinoamlgs@gmail.com
תחום הלימוד: 
פסיכולוגיה

לימודי מבואות בתחומים עיקריים בפסיכולוגיה. תואר זה כלל גם היבט מחקרי בו לקחתי חלק בעשיית מחקר מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית

מחקר בנושא השפעת מיקום הגירוי בלמידה על ביצועי זכירה של פריטים וקשרים בין פריטים בקרב אוכלוסיה קשישה

אלינועם לוגסי, רחל פרץ, ויוני גז

המחקר בחן האם לתנאי הצגה שונים של גירויים על מסך המחשב יש השפעה על זכירתם העתידית. באופן ספציפי נבחנו תנאים המצריכים תנועות עיניים (למשל הצגה הגירויים באופן מתחלף בקצות המסך, פעם בימין ופעם בשמאל), לעומת תנאים בהם הגירויים הופיעו בצבעים שונים במרכז המסך, כל זאת בהשוואה לתנאי סטנדרטי של הופעת הגירויים במרכז המסך. כמו כן הנבדקים הקשישים נבחנו על יכולת לזכור את מרכיבי הגירוי (מילה מתוך צמד) או את הקשרים בין הגירויים (האם מילים מסויימות הופיעו יחד או לא). ממצאי המחקר הראו כי הצגת גירויים באופן המערב תנועות עייניים נקשרו באופן ספציפי לשיפור זכירת הפריטים הבודדים. לא נמצא הבדל בין תנאי המיקום השונים בנוגע לזכירת הקשרים בין הפרטים.

תלמידות המחקר רחלי פרץ ואלינועם לוגסי הציגו את המחקר בכנס של החברה הישראלית לפסיכולוגיה קוגניטיבית.