תמר סיימנוביץ

מרצים מקושרים: 
יהונתן גז
תמונת הבוגר/ת- תמר סיימנוביץ
תחום הלימוד: 
בוגרת תואר ראשון של המחלקה לפסיכולוגיה במכללת אחוה

מחקר בנושא זכרון לפרטים ולזכרון לקשרים בין פריטים בקרב הסובלים מהפרעה פוסט-טראומטית.

תמר סימנוביץ, שני יעקב, רותם סער, הדר שלו, יוני גז

המחקר אשר נעשה בשיתוף מרפאת הטראומה בבית החולים סורוקה, בחן האם לאנשים הסובלים מהפרעה פוסט-טראומטית יש ירידה בזכרון לגירויים נייטראלים (ללא מטען ריגשי) בהשוואה לקבוצה מתואמת גיל והשכלה. כמו כן נבחנו ההבדלים ביכולת לזכור פרטים (מרכיבים של גירוי) לעומת היכולת לזכור קשרים בין פריטים (איזה מרכיב היה קשור למרכיב אחר). הממצאים באופן כללי הראו כי יש ירידה משמעותית בין הקבוצות הן ביכולת לזכור פריטים והן בזכירת הקשרים בינהם. הממצאים הראו דפוס דומה הן לזכירת גירויים ויזואליים והן לגירויים מילוליים.

תלמידיות המחקר תמר סימנוביץ ושני יעקב, שתיהן בוגרות תואר ראשון של המחלקה לפסיכולוגיה במכללת אחוה הציגו את המחקר בכנס של החברה הישראלית לפסיכולוגיה קוגניטיבית.