בזק בינלאומי בע"מ

קטגוריית עיסוק: מערכות מידע
תחומי עיסוק: אבטחת מידע
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: רח' השחם 40, פתח תקוה. מיקוד: 49170
טלפון: 03-9257333


מכרזים משוייכים

סטטוס מכרז יחידה מפרסמת מספר מכרז מהות התקשרות תאריך פרסום מועד הגשה אחרון
סגור מערכות מידע 11/2016 מכרז פומבי לאספקה והתקנת ציוד רשת אלחוטי 15.06.2016 30.06.2016
סגור מערכות מידע 10/2015 מכרז לשדרוג, שרות ותחזוקה של מרכזיית avaya 10.06.2015 13.07.2015
סגור מערכות מידע 8/2015 מכרז לאספקת שרותי תשתית וגישה לאינטרנט 26.03.2015 12.04.2015
סגור מערכות מידע 08/2014 מכרז פומבי להתקנה, ישום והטמעה של מערכת Firewall מתקדם (UTM) וייעוץ תקשורת 18.06.2014