בחינת קיום ספקים – ספק חוץ

יחידה מפרסמת שם ספק מהות התקשרות תקופת התקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להשגות
מערכות מידע פלה"מ להתקנת נקודות תקשורת חדשות ותיקון נקודות קיימות 10.04.2016