ביבליותרפיה וטיפוח רגשי - תשפ"א

מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
הקורס יקנה למורה אפיק תקשורת נוסף באמצעותו יוכל להבין את תלמידיו. הקורס עוסק בהבנת הביבליותרפיה ומקנה דרכים להפיכתה לגישה שימושית לעבודה בכיתה.
ביבליותרפיה מהי?
כוחו של סיפור
השפעתה של היצירה הספרותית
כיצד פועלת הביבליותרפיה?
ספרות ילדים מהי?
ביבליותרפיה לטיפול בילדים
הבחנה בין סוגי טקסטים
מהות הטקסט הספרותי
סוגי ספרות והוראתם
אגדות חז"ל ואגדות עם
שיקולים בבחירת טקסט ספרותי
שיטת קובובי ורציונאל השיטה
חוויות בונות וחוויות מתקנות
שיחה מורחבת
האמפתיה כמרכיב ביבליותרפי
שלב ההזדהות
שלב ההדהוד
שלב הניתוק 
מטרת הקורס:
הלומד יערוך היכרות עם הנחות היסוד והעקרונות של הביבליותרפיה.
הלומד ירכוש כלים לבחירה מושכלת של יצירות ספרותיות המתאימות להפעלה ביבליותרפית
הלומד ידע לשלב עקרונות וכלים ביבליותרפיים בעבודתו כמורה בכיתה
תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה בסיסית ב Microsoft Word
יכולת ניהול זמן
חובות בקורס:

השתתפות פעילה במהלך הקורס, השתתפות בשני מפגשים און- ליין, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת. כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.

מועד הקורס:

בין התאריכים: 3.11.20 עד 20.4.21

סמסטר: א'
שנה: תשפ"א
תאריך פתיחה: 03.11.2020
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 790.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪790.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לצורך השלמות אקדמיות
מוכר לגמולי השתלמות לעובדים שלא שייכים למשרד החינוך
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 150 ש"ח. רישום דרך האתר פטור מדמי רישום
מחיר: ₪790.00
₪0.00
הקורס יקנה למורה אפיק תקשורת נוסף באמצעותו יוכל להבין את תלמידיו. הקורס עוסק בהבנת הביבליותרפיה ומקנה דרכים להפיכתה לגישה שימושית לעבודה בכיתה.
ביבליותרפיה מהי?
כוחו של סיפור
השפעתה של היצירה הספרותית
כיצד פועלת הביבליותרפיה?
ספרות ילדים מהי?
ביבליותרפיה לטיפול בילדים
הבחנה בין סוגי טקסטים
מהות הטקסט הספרותי
סוגי ספרות והוראתם
אגדות חז"ל ואגדות עם
שיקולים בבחירת טקסט ספרותי
שיטת קובובי ורציונאל השיטה
חוויות בונות וחוויות מתקנות
שיחה מורחבת
האמפתיה כמרכיב ביבליותרפי
שלב ההזדהות
שלב ההדהוד
שלב הניתוק