בין התאריכים 25/08/19-31/08/19 הספרייה תהיה סגורה

עקב חופשה מרוכזת במכללה, הספרייה תהיה סגורה בין התאריכים 25/08/19-31/08/19
חזרה לפעילות השוטפת ב01/09/19