בין התאריכים 31.8-27.8 הספרייה תהיה סגורה

בין התאריכים 31.8-27.8 הספרייה תהיה סגורה