בינת יישום מערכות בע"מ

קטגוריית עיסוק: מערכות מידע
תחומי עיסוק: תוכנות
מהות התקשרות: שירות
כתובת הספק: ראול וולנברג, תל - אביב
טלפון: 077-2715331