בקשה למנוי חניה

כמה עולה השרות?
עלות מנוי שנתי לחניה בחניית הסטודנטים הנה 400 ₪.
עלות המנוי לסמסטר ב'+ג' הינה 200 ₪.
חברי אגודה זכאים להנחה של 50% מעלות מנוי החניה.
 
חניה לסטודנט נכה
סטודנט בעל תו נכה אשר ברשותו אישור נכות על רקע ניידות מהמוסד לביטוח לאומי, יפנה למשרד הדיקן. על סמך הצגת האישור יקבל הסטודנט תו חניה ללא תשלום.