הזמנת הדרכה בספריית אחוה

שאלון למרצה המכללה האקדמית אחוה.

 

יש למלא את מספר הטלפון של מזמין ההדרכה

יש למלא כתובת דואר של מזמין ההדרכה ליצירת קשר.

*ניתן לבחור יותר מנושא אחד.

מועד ההדרכה

: