ויקטימולוגיה ויהדות

שם מחבר: 
פרישטיק, מרדכי
ויקטימולוגיה ויהדות

 

בספר שלושה חלקים: החלק הראשון הוא חלק תיאורטי, העוסק באסכולות השונות בויקטימולוגיה: האסכולה הפוזטביסטית, הקונסטרוקציוניסטית, התיוגית, הרדיקלית והפמיניסטית. החלק השני עורך טיפולוגיה של סוגים שונים של קרבנות וכולל: קרבנות מחוסרי ישע, קרבנות רצח המוני וטרור, קרבנות עבירות מין, קרבנות בני נוער, קרבנות הדתות, קרבנות עבירות צווארון לבן ופשע מאורגן, קרבות המשטרה ומערכת בתי המשפט הפליליים ובתי הדין הרבניים. החלק השלישי הוא חלק יישומי ועוסק במתן עזרה לקרבן, אם במסגרת השבה, פיצוי וצדק מאחה ואם במסגרת מתן עזרה סוציאלית. תשומת לב מיוחדת ניתנת בספר להתייחסות מקורות ישראל למגוון הנושאים הנדונים בספר. "בספר זה ד"ר מרדכי פרישטיק פותח בפני הקוראים צוהר רחב ביותר, ומציג את התיאוריות השונות הגישות והיישומים הרבים בויקטימולוגיה, תוך התעמקות מיוחדת במקורות ביהדות. תחום שהוזנח למרות חשיבותו התיאורטית והיישומית לכלל אדם באשר הוא אדם, ובמיוחד לנו בישראל.