זהות מוסרית

שם מחבר: 
ניסן, מרדכי
זהות מוסרית

 

מהם הגורמים המעצבים את מוסריות האדם וערכיו? מהם התהליכים המאפשרים את התפתחותם? כיצד נוצרת תחושת החובה המוסרית? מה טיב הקונפליקטים המוסריים? מה קובע את ההכרעה בהם? כיצד יוסברו הסטיות המוסריות והפער בין השיפוט המוסרי לבין ההתנהגות בפועל? שאלות אלו ודומות להן, נידונות במחקר הפסיכולוגי במוסריות ובעיון בו. הספר פורס תמונה של עיקרי הידע הפסיכולוגי על המוסריות, מצביע על בעיות בגישות השליטות בתחום ומציע דרך חדשה, המתמקדת בתפקוד המוסרי היומיומי ובמגבלותיו.