הננו

שם מחבר: 
עורכות: פנינה שביט ואורית גילור
הננו

הטיפול בילד עם מוגבלות יוצר מציאות בה המשפחה מגייסת כוחות להתמודדות עם אתגרים מרובים ומורכבים. התמודדות זו נדרשת שוב ושוב במעגלי החיים השונים ובאינטראקציות עם מערכות בסביבה הקרובה (מערכת החינוך ואנשי מקצוע טיפוליים) והרחוקה (שירותים בקהילה וקובעי מדיניות חברתית וכלכלית). מעורבות המשפחה תורמת להתפתחות של מיומנויות פיזיות, קוגניטיביות וחברתיות של הילד, אך מחסומים רבים ניצבים בפני המשפחה. במציאות זו מגלים חברי המשפחה את כוחותיהם והמשפחה המיוחדת מתגלה כמערכת פרו-אקטיבית, יוזמת ומשפיעה. הספר הננו: המעשה של המשפחה לילד עם מוגבלות בקהילה ובחברה מבקש להאיר את פועלן של המשפחות למען עצמן ולשינוי בקהילה. זאת תוך בחינת הנושא מנקודות מבט שונות, תפיסות עולם, גישות תיאורטיות ומחקריות. בספר זה אסופת מאמרים המאירים את המקום של המשפחה לילד עם מוגבלות וההתמודדות שלה עם מערכות חברתיות כגון חינוך, רווחה וחוק. שם הספר נבחר לאור התמונה המתקבלת מקריאת הפרקים - העשייה של המשפחות היא מתוך הרצון של חבריהן להיות נוכחים ומשמעותיים ושקולם ישמע כמייצגים את ילדם עם המוגבלות ואת עצמם באינטראקציה עם הקהילה והחברה. שם הספר מחבר את הרצון להיות נוכח ואת העשייה של המשפחה.