נהלי השאלה

 
משמעת:
אין להכניס לספרייה: תיקים ודברי מזון. מותר להכניס בקבוק מים בלבד.
 • יש לכבות טלפונים ניידים.
 • יש לשמור על השקט.
   
  הארכת השאלה:
  הספרייה מפעילה הארכה אוטומטית לפריטים מושאלים.
 • הפריטים מוארכים, בתנאי שלא הוזמנו על-ידי קורא אחר!
 • ספר שלא הוארך יש להחזירו במועד שנקבע (עד השעה 18:00 באותו היום).
 • מידע אודות תאריכי ההחזרה של כל הספרים המושאלים  נמצא בכרטיס הקורא שלך.
לתשומת לבכם: האחריות לבדיקת תאריכי ההחזרה היא של הקורא!
 
כניסה לכרטיס הקורא:
 • דרך אתר המכללה https://www.achva.ac.il
 • כניסה לפורטל האישי>> ספרייה/כרטיס הקורא שלי
 • או
 • ספרייה >> כרטיס הקורא שלי
   
  החזרת ספרים:
 • ניתן להחזיר את הספרים לארגז ההחזרות הנמצא בכניסה לספרייה, גם כאשר הספרייה סגורה.
   
  הזמנת ספרים מושאלים:
 • אם פריט שהנך מבקש נמצא בהשאלה, ניתן לבצע הזמנה ישירות באמצעות המחשב. בכדי לבדוק אפשרות הזמנה יש לבצע כניסה לחשבון משתמש.
 • נשלחת הודעת דוא"ל כאשר פריט מוזמן מגיע.
 • הפריט ממתין במדור השאלה 48 שעות מרגע החזרתו. לאחר 48 שעות הספר יוחזר למדף או למזמין הבא בתור.
   
  קנסות:
 • סטודנט המאחר בהחזרת ספר מוזמן יחויב בקנס. גובה הקנס על כל יום איחור הוא 10 ₪.
 • איבוד או השחתת ספר כרוכים ברכישת עותק/ספר חלופי או קנס.
 • ספרים "שמורים" ניתנים להשאלת לילה, מסוף היום עד ל-09:00 למחרת, כנגד ערבות בסך 100 ₪.
 • גובה הקנס בגין איחור בהחזרת ספר "שמור" – 10 ₪ לשעה.
 • עד להסדרת הקנס תישלל מהקורא זכות ההשאלה.
   
  השאלה בין-ספרייתית
 • השירות ניתן לסגל ההוראה ולסטודנטים.
  השירות מאפשר הזמנת ספרים/מאמרים/צלומים של פריטים שאינם מצויים באוסף הספריה.
  ההשאלה נעשית מספריות אחרות בארץ, וללא עלות!
  ההזמנה נעשית: 
  ישירות בדלפק ההשאלה, באמצעות מילוי טופס או באמצעות בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת: shaviva@achva.ac.il

  מאמרים מגיעים תוך מספר ימים, ספרים תוך שבועיים-שלושה (תלוי בדאר ישראל).

  ניתן לבדוק סטטוס הזמנה בכרטיס הקורא, ובנוסף תקבל הודעה בדוא"ל בעת הגעת הפריט.
  השאלת ספרים היא לכ-8 שבועות.

 

טלפון לבירורים: 08-8588041