נהלי השאלה

 

משמעת :

 • אין להכניס לספרייה: תיקים ודברי מזון. מותר להכניס בקבוק מים בלבד.
 • יש לכבות טלפונים ניידים.
 • יש לשמור על השקט.

הארכת השאלה:

 • הספרייה מפעילה הארכה אוטומטית לפריטים מושאלים.
 • הפריטים מוארכים, בתנאי שלא הוזמנו על-ידי קורא אחר!
 • ספר שלא הוארך יש להחזירו במועד שנקבע (עד השעה 18:00 באותו היום).
 • מידע אודות תאריכי ההחזרה של כל הספרים המושאלים  נמצא בכרטיס הקורא שלך.

לתשומת לבכם: האחריות לבדיקת תאריכי ההחזרה היא של הקורא!

עדכון כתובת דוא"ל:

הקשר עם הקוראים מבוסס על שימוש בדוא"ל, לכן הקוראים מתבקשים לעדכן את כתובת הדוא"ל בכרטיס הקורא.

כניסה לכרטיס הקורא:

 • דרך אתר המכללה https://www.achva.ac.il
 • סטודנטים >> כניסה למערכת >> ספרייה/כרטיס הקורא שלי >> השאלות והארכות
 • או
 • ספרייה >> כרטיס הקורא שלי >> כניסה למערכת >> השאלות והארכות.

החזרת ספרים:

 •  ניתן להחזיר את הפריטים (ספרים/קלטות/דיסקים) לארגז ההחזרות הנמצא בכניסה לספרייה, גם כאשר הספרייה סגורה.

הזמנת ספרים מושאלים:

 • אם פריט שהנך מבקש מושאל, ניתן לבצע הזמנה עצמאית בקטלוג הספרייה.
 • כאשר פריט מוזמן מגיע, נשלחת למזמין הודעת דוא"ל.
 • הפריט ממתין במדור השאלה 48 שעות מרגע החזרתו. לאחר מכן הספר יוחזר למדף או יועבר למזמין הבא בתור.

קנסות:

 • סטודנט המאחר בהחזרת ספר מוזמן יחויב בקנס. גובה הקנס על כל יום איחור הוא 10 ₪.
 • איבוד או השחתת ספר כרוכים ברכישת עותק חלופי או קנס.
 • ספרים "שמורים" ניתנים להשאלת לילה, מסוף היום עד ל-09:00 למחרת, כנגד ערבות בסך 100 ₪.
 • גובה הקנס בגין איחור בהחזרת ספר "שמור" – 10 ₪ לשעה.
 • עד להסדרת הקנס תישלל מהקורא זכות ההשאלה.

השאלה בין-ספרייתית

 • השירות ניתן כאשר פרסום, מאמר או ספר אינם נמצאים באוסף הספרייה.
 • ההשאלה הבין-ספרייתית נעשית דרך אוניברסיטאות ומכללות אחרות. עלות השירות היא 10 ₪ לכל פריט.
 • את ההזמנה יש לעשות על גבי טופס מיוחד, הנמצא בדלפק ההשאלה בספרייה. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים ולמסרו בדלפק ההשאלה.
 • הספרייה תיצור קשר בטלפון או בדוא"ל עם הגעת החומר.

 

טלפון לבירורים: 08-8588041