נהלי השאלה

 

משמעת :

 • אין להכניס לספרייה: תיקים ודברי מזון. מותר להכניס בקבוק מים בלבד.
 • יש לכבות טלפונים ניידים.
 • יש לשמור על השקט.

הארכת השאלה:

 • הספרייה מפעילה הארכה אוטומטית לפריטים מושאלים.
 • הפריטים מוארכים, בתנאי שלא הוזמנו על-ידי קורא אחר!
 • ספר שלא הוארך יש להחזירו במועד שנקבע (עד השעה 18:00 באותו היום).
 • מידע אודות תאריכי ההחזרה של כל הספרים המושאלים  נמצא בכרטיס הקורא שלך.

לתשומת לבכם: האחריות לבדיקת תאריכי ההחזרה היא של הקורא!

עדכון כתובת דוא"ל:

הקשר עם הקוראים מבוסס על שימוש בדוא"ל, לכן הקוראים מתבקשים לעדכן את כתובת הדוא"ל בכרטיס הקורא.

כניסה לכרטיס הקורא:

 • דרך אתר המכללה https://www.achva.ac.il
 • סטודנטים >> כניסה למערכת >> ספרייה/כרטיס הקורא שלי >> השאלות והארכות
 • או
 • ספרייה >> כרטיס הקורא שלי >> כניסה למערכת >> השאלות והארכות.

החזרת ספרים:

 •  ניתן להחזיר את הפריטים (ספרים/קלטות/דיסקים) לארגז ההחזרות הנמצא בכניסה לספרייה, גם כאשר הספרייה סגורה.

הזמנת ספרים מושאלים:

 • אם פריט שהנך מבקש נמצא בהשאלה, ניתן לבצע הזמנה ישירות באמצעות המחשב.
 • נשלחת הודעת דוא"ל כאשר פריט מוזמן מגיע.
 • הפריט ממתין במדור השאלה 48 שעות מרגע החזרתו. לאחר 48 שעות הספר יוחזר למדף או למזמין הבא בתור.

קנסות:

 • סטודנט המאחר בהחזרת ספר מוזמן יחויב בקנס. גובה הקנס על כל יום איחור הוא 10 ₪.
 • איבוד או השחתת ספר כרוכים ברכישת עותק/ספר חלופי או קנס.
 • ספרים "שמורים" ניתנים להשאלת לילה, מסוף היום עד ל-09:00 למחרת, כנגד ערבות בסך 100 ₪.
 • גובה הקנס בגין איחור בהחזרת ספר "שמור" – 10 ₪ לשעה.
 • עד להסדרת הקנס תישלל מהקורא זכות ההשאלה.

השאלה בין-ספרייתית

 • השירות ניתן לסגל ההוראה ולסטודנטים.
  השירות מאפשר הזמנת ספרים/מאמרים/צלומים של פריטים שאינם מצויים באוסף הספריה.
  ההשאלה נעשית מספריות אחרות בארץ, וללא עלות!
  ההזמנה נעשית: 
  ישירות בדלפק ההשאלה, באמצעות מילוי טופס או באמצעות בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת: shaviva@achva.ac.il

  מאמרים מגיעים תוך מספר ימים, ספרים תוך שבועיים-שלושה (תלוי בדאר ישראל).

  ניתן לבדוק סטטוס הזמנה בכרטיס הקורא, ובנוסף תקבל הודעה בדוא"ל בעת הגעת הפריט.
  השאלת ספרים היא לכ-8 שבועות.

 

טלפון לבירורים: 08-8588041