ADHD מציאות ואשליה

שם מחבר: 
אבישר, אלון
ADHD מציאות ואשליה

 

ADHD‏ (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), בעברית הפרעת קשב וריכוז, היא הפרעת הילדים השכיחה ביותר כאשר הטיפול התרופתי בהפרעה הוא הטיפול הנפוץ ביותר בישראל, בדומה לעולם המערבי. עם זאת, הידע וההבנה בנוגע להפרעה לוקה בחסר וישנם מיתוסים שכיחים רבים שאינם נכונים. נשאלת השאלה מדוע ADHD היא הפרעה כל כך נפוצה והאם ישנו מחיר חינוכי ונפשי לתופעה בתהליך התפתחותם של ילדים. ספר זה מטרתו להביא ידע רב ואותנטי על ADHD, זאת דרך ציטוטים של מחקרים רבים המתייחסים לתתי הנושאים: האבחון הקביל, גבולות ההפרעה - ההבחנה בין קשיי קשב שהינם תוצאה של ADHD לבין קשיי קשב שאינם תוצאה של ADHD אלא של הפרעות אחרות, האטיולוגיה והגורמים הקשורים ל-ADHD ודרכי ההתערבות והטיפול בהפרעה. בנוסף, הספר מאיר את המיתוסים הלא נכונים שנוצרו במהלך השנים ודן בגורמים ובסיבות המשוערות להתפתחות תופעת ה-ADHD.