ברכות לבי"ס לחינוך על זכייה במכרז טכנולוגיות חדשניות

בי"ס לחינוך במכללה האקדמית אחוה זכה, בשיתוף חברת לודוס, במכרז דיאדה להסבת טכנולוגיות חדשניות לשימושים חברתיים
אחוה זכתה במכרז מתוך 350 הגשות שהוגשו למכרז הארצי