ברכות לצוות הדיקן

המכללה האקדמית אחוה -ברכות לצוות הדיקן
תאריך אירוע: יום ו', 01.05.2015 12:00

הנהלת המכללה מוקירה ומברכת את צוות דיקן הסטודנטים על זכייתו ב"פרס אשלים"

משרד דיקן הסטודנטים במכללה האקדמית אחוה, וצוות מערך התמיכה בפרט, זכה ב"פרס אשלים" מטעם העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ונוער במצבי סיכון ובני משפחותיהם. עמותת ג'וינט-ישראל אשלים, הוקמה בשנת 1998 כשותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל והפדרציה היהודית של ניו יורק.

הפרס ניתן ליחידים ולצוותים אשר הוכיחו מצוינות, חדשנות ויוזמה ברמה היישומית, בעבודתם בשדה העשייה עבור צעירים במצבי סיכון. הענקת הפרס מהווה הכרה בעבודתם כמודל והשראה לאנשי מקצוע אחרים.

הפרס הוענק לדיקנית הסטודנטים ולצוות התמיכה: ד"ר מיכל רביבו שטיינר, עדנה צפריר, אירית נוריאל, תמרי גלעד יקונט, שרה בועז קריצמן וסיון רחמים, בגין פרויקטים ויוזמות החורגים מן הפעילות השוטפת.

בנימוקי הזכייה בלטה ההערכה הרבה לפרויקט "טעימה אקדמית לאנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית", יוזמה ייחודית המסייעת לאוכלוסייה חריגה ומודרת להתנסות בלימודים אקדמיים.

הנהלת המכללה מוקירה ומברכת את צוות דיקן הסטודנטים ומבקשת להודות על יזמות ומצוינות בעשייה.