בשל פניות הסטודנטים שיפוץ הקפיטריה נדחה

סטודנטים יקרים,
הנהלת המכללה קשובה לרחשי ליבכם ורוצה ברווחתכם ובהצלחתכם.
בעקבות פניות רבות שהתקבלו מצדכם ומצד נציגי אגודת הסטודנטים, בהן העלתם חשש מהרעש העלול להיגרם בתקופת הבחינות, הוחלט בשיתוף עם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, לדחות את פתיחת פרויקט שיפוץ הקפיטריה לתחילת חודש מרץ.
בברכה,
הנהלת המכללה