בתקופת הבחינות הספרייה תהיה פתוחה כל יום עד השעה 21:00. שימו לב, בשעות אלה לא יינתנו שרותי השאלה וייעוץ

בתקופת הבחינות הספרייה תהיה פתוחה כל יום עד השעה 21:00.
שימו לב, בשעות אלה לא יינתנו שרותי השאלה וייעוץ.