אמא מספרת וסבתא מספרת עוד..השפעתן של נשים על ספרות הילדים ביידיש

מחבר/ים: 
ד"ר עדינה בר-אל
עמודים: 
127-146

ד"ר עדינה בר-אל

אימא מספרת וסבתא מספרת עוד... השפעתן של נשים על ספרות הילדים ביידיש.

תארנים:

ספרות ילדים ביידיש, סופרות יידיש לילדים, קדיה מולודובסקי, רבקה גאלין, מאי זרובבלס (ארם), מרים מרגולין (עטרה ייבין), קריאת נשים יהודיות במאה ה-19, קינדער זשורנאל, גרינינקע ביימעלעך.

תקציר

המאמר עוסק בספרות ילדים ביידיש. בחלקו הראשון הוא סוקר את תרומתן של הנשים במשפחה (סבתא, אימא) לעולמם הספרותי של הילדים בשתי תקופות: במאה התשע-עשרה, כאשר ילדים שמעו מפיהן סיפורים ומדרשים וגם חומר מתורגם כגון ״סיפורי אלף לילה ולילה״; במאה העשרים, כאשר ספרות הילדים הכתובה החלה להתרחב ולהתעשר בנושאים ובזיאנרים. המאמר מדגיש את תרומתן הרבה של הנשים, הן בכתיבת ספרות מקור ביידיש והן בתרגום. יש בו סקירה של קווים משותפים ליוצרות ספרות הילדים ביידיש והתפרשותן הגיאוגרפית .

פרק אחד מוקדש למשוררת רבקה גאלין ולשיריה, תוך הדגשת היסודות התוכניים והצורניים שמתאימים לילדים ביצירות אלו. בנספח המאמר יש כמה ביוגרפיות קצרות של יוצרות פוריות וביניהן קדיה מולודובסקי. בהערות למאמר יש ביוגרפיות נוספות בצירוף שמות ספרים של הכותבות.