מעמד הערכים והאמונה היהודית בעקבות השואה בהגותם של עמנואל לוינס, ז'אן אמרי, אמיל פוקנהים וארתור כהן

מחבר/ים: 
ישראל אידלוביץ
עמודים: 
7-38

ישראל אידלוביץ

מעמד הערכים והאמונה היהודית בעקבות השואה בהגותם של עמנואל לוינס, זיאן אמרי, אמיל

פוקנהים וארתור כהן

תארנים:

אלוהים, אמונה, אחר, אחרות, גאולה, ייסורים, כבוד האדם, מוסר, קיום, סבל, עם נבחר, תודעה יהודית, תיאודיצאה, בקורת ערכים.

תקציר

במוקד הדיון בשאלה אם קיים קושי להחזיק באמונה לאחר השואה, מצויות משנותיהם של עמנואל לוינס, זיאן אמרי, אמיל פקנהיים, ארתור כהן, ריציארד כהן והוגים יהודים אחרים.

השואה היא האירוע המרכזי בתולדות העם היהודי בעת החדשה, אירוע אשר העמיד את הקיום האנושי והיהודי במבחן שאין למעלה ממנו. השואה העמידה במבחן טראגי תורות ערכים, אמונות ותורות מוסר, ולעתים קרובות הותירה אותן רצוצות, חבולות וחסרות ערך. החיפוש אחר הסבר לשואה, הביא חוקרים ואנשי רוח לחיפוש אחר תחומי דעת אשר יקרבו אותנו ולו במעט להסבר האמיתי והאפשרי להתרחשותה. אם חקר השואה היה ועודנו קשה ביותר לאנושות כולה, הרי שהאפשרויות למציאת הסברים, מענים וערכים חדשים היו ועודן קשות שבעתיים ליהדות , ולמצב הקיומי של היהודי , או של העם היהודי לאחר השואה . הוגי דעות יהודיים רבים לא יכלו להמשיך ולדבוק בשיטותיהם הקיומיות, הדתיות, האתיות או בתורות ערכים שבהן אחזו לפני השואה. השואה ערערה את האמונה בקיום האלוהים, בהיות העם היהודי העם הנבחר, במוסר ביחס לאמונה ובמעמד תורת המוסר והערכים. לאחר השואה, הצורך לקבוע מחדש את היות האדם בעל עקרונות תבוניים ומוסריים, היה ועודנו צורך קיומי ולא רק פילוסופי גרידא. הבנת בסיס האמונה והמוסר לאחר השואה היא סוגיה קשה שבעתיים, אם רוצים לא רק להבין אלא גם ללמד נושא מורכב זה.