תורת בודהא לגצל זליקוביץ

מחבר/ים: 
זאב גולדברג
עמודים: 
83-95

ד"ר זאב גולדברג

תורת בודהא לגצל זליקוביץ.

תארנים:

אגדת בודהא, השטן מרה, סנסקריט, גצל זליקוביץ, מיכה יוסף ברדיציבסקי, עברית מקראית, נחום סוקולוב.

תקציר

גצל זליקוביץ - משכיל יהודי (1855 - 1926), שפעל בעולם העיתונות והספרות בעברית וביידיש, נתבקש על ידי הסופר מיכה יוסף ברדיציבסקי לתרגם כתבי בודהא לעברית. הספר תורת בודהא, שהופיע בארצות-הברית בראשית 1922, הוא כפי הנראה הראשון המביא לקורא העברי כתבים בודהיסטיים. החיבור הוא בעצם תרגום-עיבוד של האפוס ״אגדת בודהא״ המספר על תולדות חייו של בודהא ועל הארתו. זליקוביץ טען שתרגם את הספר ישירות מסנסקריט, אך סביר להניח שהשתמש גם בתרגומים לשפות אירופיות שונות שהכיר. הוא בחר לתרגם את הספר לעברית תנכית יפהפייה, תוך שהוא מרבה לשבץ בתרגום פסוקים מהמקורות ומוסיף קטעי פרשנות בסגנון הפרשנות היהודית המסורתית. בפרשנות זו הרבה זליקוביץ להשתמש באופן אסוציאטיבי בדוגמאות מהתרבות היהודית ומתרבויות אחרות שהכיר, וגם הביע את דעותיו בנושאים הנידונים. התרגום לשפה תנכית והפרשנות האסוציאטיבית לכתבים הבודהיסטיים יצרו ספר לימוד וקריאה מהנה היכול לשמש גם היום כמקור להבנת תרבות המזרח. מאמר זה בא להציג מחדש ספר נשכח זה, לעמוד על הקשר בין הספר למקורותיו ולבחון את הביקורת עליו בעיתונות ואצל סופרים עבריים בני זמנו .