דמותו של הערבי במקראות לספרות הנלמדות בחטיבות הביניים בישראל

מחבר/ים: 
ד"ר שרה זמיר
עמודים: 
53-64

ד"ר שרה זמיר

דמותו של הערבי במקראות לספרות הנלמדות בחטיבות הביניים בישראל. תארנים דימויים, דמות הערבי, סטריאוטיפים, דמוניזציה, גישה מרכסיסטית, ניתוח תוכן, ספרי לימוד, בית הספר הממלכתי-כללי , בית הספר הממלכתי-דתי.

תקציר

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק כיצד מצטיירת דמותו של הערבי בנרטיבים הכלולים במקראות לחטיבות הביניים הנלמדות בישראל בשנים האחרונות. לצורך כך, נבחנו בניתוח תוכן מקראות הנלמדות בית הספר הממלכתי-כללי ומקראות הנלמדות בית הספר הממלכתי-דתי.

בחינת הנרטיבים מעלה, כי הסטריאוטיפים השליליים שבהם מתואר הערבי מנוצלים בידי המחברים או העורכים על מנת לחנך את התלמיד להסתייג מביטויים צרי-אופק, מדעות קדומות ומהכללות בלתי מבוססות.

היצירה היחידה שבה ניתן לזהות דימוי חייתי ומזלזל של הערבי האויב ללא הסתייגות מעין זו היא יצירתו של נחום גוטמן, ״שתי אבנים שהן אחת״, הכלולה במקראה לבית הספר הממלכתי-דתי. תיאור זה הנו יוצא דופן ואינו חוזר על עצמו. יצירות אחרות, הן במקראות בית בספר הממלכתי והן במקראות בית הספר הממלכתי-דתי, משקפות כבוד והערכה כלפי הערבים ותרבותם.

מעוף ומעשה מסי 10, תשס״ה- 2004