היהפוך כושי עורו? למגוון הוראותיו של הצירוף "ממשך ומורט" (ישעיהו יח ב, ז)

מחבר/ים: 
ד"ר דורון דן
עמודים: 
13-28

ד"ר דורון דן

היהפוך כושי עורו? למגוון הוראותיו של הצירוף ״ממשך ומורט״ (ישעיהו יח ב, ז)

תארנים

ממושך ומורט, השורשים מש״ך, מר״ט, ישעיהו יח ב, ז, משחקי מילים, משמע משתקף, כוש, כושי.

תקציר

החיפוש אחר משמעותו של הצירוף ״ממשך ומורט׳׳ (ישעיהו יח ב, ז) הביא את הפרשנים להציע הצעות שונות ומגוונות. בהצעותיהם אלה ניסו הפרשנים ליישב את הוראותיהם של שורשים אלה במקרא עם הקשר הכתובים. לשורשים אלה יש הוראות מגוונות במקרא, לכן אף הפרשנויות לצירוף זה מגוונות. לדעתי החיפוש אחר משמעות אחת לצירוף הנ״ל מוטעה מיסודו. כיוון שלפנינו טקסט ספרותי מן המורכבים שנכתבו אי-פעם, סביר מאוד להניח שהנביא (הסופר) בחר להשתמש בכוונה תחילה במילים המשתמעות למספר פנים, הן מבחינת הוראותיהן והן מבחינת האסוציאציות שהן מעלות. כך במספר מצומצם של מילים הוא מעלה רעיונות רבים ומגוונים ומעשיר את האמירה. לכן אפשר שכל אחת מדרכי הפירוש שהוצעו על-ידי הפרשנים השונים משקפת נדבך אחד ממספר נדבכים שהסופר רצה לכוון אליהם. במאמר זה ניסיתי לארוג חלק גדול מן ההצעות לפירוש צירוף זה שהועלו על ידי הפרשנים השונים לכלל מארג משמעות אחד. כמו כן, בהסתמך על השורש מש״ך המשמש בארמית ובאכדית בשדה הסמנטי של ה״עור״ הצעתי לראות את המילה ״ממושך״ במשמעות חדשה - ״ניקה עור (של בהמה); הסיר שער מן הגוף׳ וכדומה. הצעתי לראות את הצירוף ׳ממושך ומורט׳ כמציין משמעויות שונות בכל אחד משני ההקשרים שהוא מופיע בהם. בישעיהו יח, ב צירוף זה מכוון לתיאורם הפיזי של בני כוש: ״ממשך ומורט״ - שתי מילים נרדפות המתארות באופן ציורי את דלילות שערם של בני כוש כאילו ״משכו, מרטו את שערם. המילה ״מורט״ מכוונת גם למשמעותה האחרת במקרא ״-מבריק.

מעוף ומעשה מסי 10, תשס״ה- 2004