הרומן "במדרון" וזיקתו לברנר

מחבר/ים: 
יוסי אורן
עמודים: 
233-245

יוסי אורן

היומן ״במדרון״ וזיקתו לברנר

תארנים

ספרות הנשים העברית, ספרות ארץ-ישראלית, ברנר המספר וברנר המסאי, השפעה ספרותית.

תקציר

הרומן ״במדרון״ של הסופרת נחמה פוחציבסקי (נפ״ש) היה גנוז בעיזבונה הספרותי במשך שבעים שנה והוא נדפס השנה על-ידי ניניה, משום כך לא ניהל שיח ספרותי-תרבותי-אידיאי עם בני דורה. גם אחרי שנים אפשר לשחזר את הנסיבות לכתיבת הרומן וגם את הסיבה לעיכוב פרסומו על-ידי המחברת, סופרת, איכרה ופעילה בולטת לשיפור מעמדן של הנשים בעליות הראשונות ומראשונות סיפורת הנשים העברית. הרומן נכתב כתגובה לשתי יצירות שפרסם ברנר בשנתיים הראשונות אחרי עלייתו לארץ: הנובלה ״בין מים למים״ (1910) והמסה ״הזיאנר הארץ-ישראלי ואביזריהו״ (1911). כשם שכתבה את הרומן בזיקה לפרסומיו אלה של ברנר, כך גם החליטה לעכב את פרסום הרומן עקב הירצחו של ברנר ב-1921.
* נחמה פוחציבסקי : ״במדרון״, הוצאת ספרי עיתון 77 2004, 236 עמי.

** נוסח מקוצר של מסה זו התפרסם לראשונה בכתב-העת ״האומה״ חוברת 155, מרץ 2004.

מעוף ומעשה מסי 10, תשס״ה- 2004