מה למדת היום באינטרנט ילד מתוק שלי? על שימושי האינטרנט בגן הילדים

מחבר/ים: 
עפרה נירגל, ג'ורג'ט דרורי
עמודים: 
161-178

עפרה נירגל וג׳ורג׳ט דרורי

מה למדת היום באינטרנט, ילד מתוק שלי ? על שימושי האינטרנט בגן הילדים

תארנים

אינטרנט, מחשב, גיל הרך, גן הילדים.

תקציר

מחקר זה מתמקד בסיפורים של ילדים בגיל הרך אודות פעילותם באינטרנט. מטרתו היא לבדוק כיצד הילדים תופסים את פעילותם באינטרנט לצורך איתור ועיבוד מידע. במחקר השתתפו 34 ילדי גן חובה וטרום חובה. תיעוד סיפורי הילדים על אודות פעילותם באינטרנט נעשה בשני שלבים: סיפור ראשוני לגננת בגן וסיפור מאוחר יותר להורים בבית. מניתוח סיפורי הילדים עולה שילדי גן המשתמשים באינטרנט כמקור מידע, בתיווך מבוגר, תופסים את פעילותם באינטרנט כהתנסות בתמונות (המידע הויזואלי באינטרנט) ולאו דווקא מתייחסים לעצם הגלישה שלהם באתרי האינטרנט. ממכלול נתוני המחקר ניתן להסיק, שהשימוש באינטרנט כמקור מידע עשוי לזמן לילדים בגיל הרך מגוון הזדמנויות למידה משמעותיות מתחום העניין שלהם, זאת בתנאים הבאים: חשיפה לתכנים אינטרנטיים ויזואליים המשמעותיים לילדים והנכללים בתכנית הלימודים; פעילות במידע הויזואלי באינטרנט לצד פעילות במוחש ושילוב של תיווך מורה/מבוגר בפעילות האינטרנטית של הילד.