עיתוני ילדים יהודיים בשפה הפולנית

מחבר/ים: 
ד"ר עדינה בר-אל
עמודים: 
207-219

ד"ר עדינה בר-אל

עיתוני ילדים יהודיים בשפה הפולנית

תארנים

עיתוני ילדים יהודיים, יהודי פולין, עיתונות יהודית בפולין, גורדוניה, בתי ספר דו-לשוניים, בתי ספר יהודיים בפולין, תנועות נוער יהודיות בפולין.

תקציר

עיתונות הילדים היהודית בפולין - כמו העיתונות למבוגרים - נתפרסמה בשלוש שפות: פולנית, יידיש ועברית. תוך כדי עיון בעיתונים אלו עתה, במרחק של עשרות שנים מאז צאתם לאור, ניתן למצוא בהם מגוון רחב של מידע. עיתונים אלו עשויים לשמש כמסמכים היסטוריים, שיש בהם הדים לאירועים היסטוריים ופוליטיים, דיווחים על תוצרים חברתיים (בתחומי ספרות, עיתונות, תאטרון ועוד), וגם הקניית ערכים, בעיקר אלו שעורכי העיתון (כנציגי הגוף שמוציא את העיתון לאור) רצו להנחיל לקוראיהם הצעירים. כמו כן משמשים עיתונים אלו כמקור מידע בתחומים נוספים: היחס אל הילד בחברה היהודית באותה תקופה, מערכת החינוך והשפעתה עליו, וכן מידע על ספרות ילדים מקורית ומתורגמת ויוצריה.

המאמר מתמקד בעיתונים יהודיים לילדים ולנוער בשפה הפולנית שיצאו לאור בפולין בתקופה בין שתי מלחמות העולם. יש בו פרטים ביבליוגרפיים ואחרים: שמות עיתונים, תת-כותרים, שמות עורכים, משך התפוצה ותכנים.

חלקו הראשון של המאמר עוסק בסיבות לשימוש בשפה הפולנית בקרב היהודים, הן בדיבור והן בקריאה. מסתבר שאפילו גופים שדגלו בשימוש בעברית הוציאו לאור עיתונים בפולנית כדוגמת תנועת ״גורדוניה״.

חלקו השני של המאמר סוקר עיתונים שיצאו לאור מטעם גופים שונים: בתי ספר, רשתות חינוך, תנועות נוער ועוד. בתוך כך מצטיירת תמונה של הקהילה היהודית בפולין לגווניה.

פרק אחרון של המאמר מוקדש לעיתונים דו-לשוניים (עברית -פולנית).

מעוף ומעשה מסי 10, תשס״ה- 2004