עלייתה ונפילתה של תכנית הלימודים הרב תרבותית באוניברסיטת סטנפורד 1988-1997

מחבר/ים: 
ד"ר רוני ריינגולד
עמודים: 
65-88

ד"ר רוני ריינגולד

עלייתה ונפילתה של תכנית-הלימודים הרב-תרבותית באוניברסיטת סטנפורד: 1997-1988

תארנים

רב-תרבותיות, חינוך רב-תרבותי, תולדות ההשכלה גבוהה, חינוך כללי, ארה״ב, אוניברסיטת סטנפורד.

תקציר

במהלך שנת 2002 עסק השיח הציבורי בישראל, לפרק זמן קצר, בהנחייתה של מנכ״לית משרד החינוך למפקח הראשי על הוראת הספרות להפוך את תכנית החובה בלימודי הספרות לבגרות לרב-תרבותית.

הנחייתה של המנכ״לית כי יש להוסיף לתכנית הלימודים יצירות אשר נכתבו ע״י יוצרים מזרחיים בני-זמננו, כך ששליש מן היוצרים שייכללו בתכנית יהיו מזרחיים נדחתה בסופו של דבר ע״י ועדת המקצוע להוראת הספרות. הנחיה זו העלתה את הצורך לדיון מעמיק במודל הרב-תרבותי.

מאמר זה ידון, כחקר מקרה, במודל הרב-תרבותי האקדמי המפורסם ביותר, זה שנלמד באוניברסיטת סטנפורד שבארה״ב בין השנים 1997-1988. אישור תכנית הלימודים בשם: C.I.V) Cultures, Ideas & Values) כתחליף לתכנית לימודים אירופוצנטרית בשם "Western Culture" עורר סערה אקדמית וציבורית עזה בארה״ב, והוגדר ע״י הוגים חד-תרבותיים כאסון חינוכי אשר מבשר את סילוק תרבות המערב מן האקדמיה בארה״ב. בפועל הסתבר כי התכנית איננה מספקת מבחינה רב-תרבותית והיא הוחלפה מקץ כעשור במודל רב-תרבותי מתקדם יותר. המאמר מתאר את הפולמוס שהתחולל לפני אישור ה- C.I.V ולאחריו. במאמר יוצג ניתוח התכנית (קרי רשימות הקריאה והרציונלים של מסלולים שונים), ותוסבר העילה לביטולה של התכנית.

מטרת המאמר היא להציג בפני אנשי חינוך ישראליים ידע והבנות העולים ממחקר המקרה האמריקני.

מעוף ומעשה מסי 10, תשס״ה- 2004