תרומתו של אתר אינטרנט מלווה קורס ללמידה בקורסים למדעי החיים בחינוך האקדמי

מחבר/ים: 
ד"ר תמר קיסר, ד"ר רחל ברוך, ד"ר אתי גרובגלד
עמודים: 
135-160

תמר קיסר, רחל ברוך, אתי גרובגלד

תרומתו של אתר אינטרנט מלוה קורס ללמידה בקורסים למדעי החיים בחינוך האקדמי

תארנים: למידה, מיגדר, סביבות למידה, למידה מתוקשבת.

תקציר

האפשרויות שמזמנת הטכנולוגיה בת ימינו ובעיקר התפתחות האינטרנט מניחות בידי המורה ומפתח תוכנית לימודים כלים ומשאבים המיועדים לשפר את הלמידה. האינטרנט כובש בהדרגה את מקומו בשדה ההוראה גם כאמצעי תקשורת וגם כמרכז משאבים מסוגים שונים. מחקר זה התמקד בשימוש באתרים מלווי קורסים בהוראת המדעים בחינוך הגבוה. מטרת המחקר העיקרית הייתה לבדוק האם סביבת הלמידה המתוקשבת עשויה לשרת את הוראת המדעים בחינוך האקדמי. במחקר נערך ניסיון למצוא קשר בין הישגי המשתתפים למידת השימוש באתר המלווה ובין ציפיותיהם בראשית הקורס לעמדותיהם בסיומו. בנוסף נערכה השואה בין הציפיות והעמדות של סטודנטיות לאלו של סטודנטים בהתייחסותם לשימוש באתר. ההשוואה בין נשים לגברים התבססה על ספרות מחקרית המראה הבדלים בין סגנונות למידה וגישות להוראת המדעים בין סטודנטים לסטודנטיות ולממצאים פרלמינריים המראים הבדלים בן סטודנטיות לסטודנטים מבחינת מידת השימוש באתר. מטרות המחקר היו:

•    בדיקת מידת התרומה של אתרים מלווי קורסים במדעי החיים להישגי התלמידים ולמידת העניין בקורס .

•    בדיקת הקשר בין ציפיות המשתתפים בראשית הקורס אודות שימוש באתר האינטרנט ועמדותיהם כלפי הקורס עם סיומו.

•    השוואה בין נשים וגברים באופן השימוש באתר ובעמדותיהם כלפי השימוש באתר. המחקר נערך במסגרת מכללה אקדמית אוניברסיטאית. המחקר עקב אחר 100 סטודנטים ב - 4 קורסים בתחומי מדעי החיים.

מעוף ומעשה מסי 10, תשס״ה- 2004