אני לוקחת את השברים הביתה - קונפליקטים המאפיינים גננות לילדים בעלי אוטיזם

מחבר/ים: 
ד"ר עמוס פליישמן, נועה קאופמן, רווית קדם
עמודים: 
75-86

ד"ר עמוס פליישמן, נועה קאופמן, רווית קדם - קונפליקטים המאפיינים גננות לילדים בעלי אוטיזם

תארנים אוטיזם, גן ילדים, קונפליקטים, התמודדות מורים.

תקציר

המטפל בילדים בעלי אוטיזם נחשף להתנהגותם הקיצונית של הילדים והוא עומד במבחנים רגשיים קשים. במחקר זה בחנו בעזרת ראיונות מודרכים וממוקדים את הקונפליקטים העומדים בפני נשות חינוך בטפלן בילדים בעלי אוטיזם (3-4). נמצא שנשות החינוך הושפעו משלושה קונפליקטים הקשורים זה בזה; הראשון עסק במידת ההשקעה הרגשית הדרושה לשם הצלחה בטיפול. הוא הצביע על התנגשות בין הצורך לנתינה לילדים ולהוריהם לבין העומס הרב שנתינה זו יצרה; השני עסק בציפיותיה של אשת החינוך. הוא הצביע על המתח הקיים בין הצפיות להישגים משמעותיים שיביאו להצלחת הטיפול לבין הכורח להסתפק בהישגים צנועים; השלישי עסק בדרך הטיפול: למול שאיפתן של הגננות לטיפול מוצלח ככל האפשר עמד הקושי לטפל בילדים המתנגדים לטיפול ומסרבים לשתף פעולה. הממצאים מלמדים שנשות החינוך נתונות בדילמה: מחד גיסא, לרבות מהן, ובעיקר לאלה שהן בראשית דרכן, העיסוק המתמיד בילדים גרם לעומס רגשי רב שפגע ביכולת תפקודן בבית. עומס רגשי זה גרם גם להנמכת רף הציפיות ולהקטנת מעורבותן בטיפול בילדים. אולם מאידך גיסא, הצורך בגיבוש דרך טיפולית יעילה הוביל את נשות החינוך לחיפוש מתמיד אחר פתרונות טיפוליים שיש בהן כדי לעקוף את התנגדות הילדים, וצורך זה הוביל למעורבות רגשית רבה ולתחושות קשות. מעוף ומעשה מסי 11, תשס״ו-2005