כי בתחבולות תעשה לך נאום: על מבנה רטורי של השהיה המשתקף בישעיהו לב יא-יד

מחבר/ים: 
ד"ר דורון דן
עמודים: 
113-126

ד״ר דורון דן - כי בתחבולות תעשה לך נאום: על מבנה רטורי של השהיה המשתקף בישעיהו לב, יא - יד

תארנים

ישעיהו לב, יא-יד; נאום; רטוריקה; השהיה; משחקי מילים; דו-משמעות; תקבולת ינוס, המילה ׳שדה׳ במשמעות ׳הר׳.

תקציר

במאמר זה הצענו דרך חדשה לניתוח הכתוב בישעיהו לב יא-יד. דרך זו מבוססת על הבנתו של הכתוב הנ״ל מנקודת מבט שונה מאלה המקובלות. לדעתנו, כתוב זה משקף מבנה רטורי המתאפיין בכך שהנביא מפסיק מעט את שטף דיבורו אחרי מילים מסוימות כדי לגרום למאזיניו להבין את דבריו בדרך רב-משמעית. אי בהירות מכוונת זו יוצרת טקסט חידתי המאתגר את המאזין לפענח את כוונתו של הנביא, ולפיכך מחייבת אותו להיות דרוך לדבריו. כך משיג הנביא את מטרתו - משיכת תשומת לבו של המאזין.