שכינת א"י מרחפת על פני כל הילדים ומוריהם - השפה העברית וא"י בבתי ספר בפולין

מחבר/ים: 
ד"ר עדינה בר-אל
עמודים: 
145-153

ד״ר עדינה בר-אל - ששכינת א״י מרחפת על פני כל הילדים ומוריהם השפה העברית וארץ ישראל בבתי ספר בפולין תארנים זרובבל חביב, קרן קיימת לישראל, אופקים (כתב עת), החינוך היהודי בפולין, רשת החינוך ״תרבות״, הוראת עברית בגולה, ארץ ישראל בחינוך הציוני בגולה, הקהילה היהודית בפולין.

תקציר

רשת מוסדות החינוך ״תרבות״, שפעלה בפולין בין שתי מלחמות העולם, הייתה בעלת אוריינטציה ציונית. לפיכך היא בחרה בעברית כשפת הוראה ושמה לעצמה מטרה להפוך אותה לשפה דבורה בפי תלמידיה. בנוסף, היא הוציאה לאור עיתוני ילדים ונוער בעברית. מובן שנושא ארץ ישראל היה מרכזי בתכנית הלימודים של רשת חינוך זו ואף בעיתוניה. שני הנושאים - הנחלת השפה העברית לתלמידים ושילוב נושא ארץ ישראל בתכנית הלימודים - לא היו קלים להגשמה, על רקע דרישות השלטון ותחת פיקוחו. פקחי השלטון בדקו את מוסדות החינוך של המיעוטים בכלל ושל היהודים בפרט. אלו הוגבלו, וחלק מהם נסגר לעתים עקב חשדות של חוסר נאמנות למדינה הפולנית. עניין הנחלת השפה העברית עלול היה להיתקל בקושי נוסף, כיוון שהיו לה שתי ״מתחרות״ בקרב הקהילה היהודית בפולין - יידיש ופולנית. מאמר זה מציג את ההצהרות ואת הכוונות של מייסדי ״תרבות״ ומחנכיה מול הקשיים ביישום הדברים במציאות. המאמר מביא ״עדויות מן השטח״, הן של מורים והן של שליח הקק״ל מארץ ישראל - זרובבל חביב איש ראשון-לציון.