דילמות ערכיות: רפואה מוסר והלכה - תשפ"א

מרצה: גרליץ זהבה .M.A

עיון בנושאים הנמצאים בקו התפר שבין רפואה הלכה ומוסר: אין בקורס הזה מתכונים לשיפוט מוסרי, ואין בו תשובות מוחלטות בבעיות קיום. אבל הלומד את הקורס יעסוק בדיונים סביב נושאים אלה, ויעמוד על המורכבות בקבלת החלטות בשאלות קיומיות.

דיון בנושאים הבאים:
*קדימות בריפוי ובהצלה - ימי קורונה: מי קודם למי במכונת ההנשמה?  
*הפריה מלאכותית 
*הפלות 
*גילוי מידע לחולה - דיווח אמת לחולה
*המתת חסד 
*תרומת אברים 
 
מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא לתת ללומד כלים לפיהם יוכל לשפוט שיפוט בבעיות מוסריות. אין בקורס הזה מתכונים לשיפוט מוסרי, ואין בו תשובות מוחלטות בבעיות קיום. אבל הלומד את הקורס יעסוק בדיונים סביב נושאים אלה, ויעמוד על המורכבות בקבלת החלטות בשאלות קיומיות.

תנאי קבלה:
ידע וניסיון בגלישה באינטרנט ובדואר אלקטרוני.
שליטה ב Microsoft Word 
יכולת ניהול זמן.
 
חובות בקורס:
השתתפות פעילה מקוונת במהלך הקורס, השתתפות בשני מפגשים און- ליין מרחוק. הגשת מטלות. 
כל הקורס מתבצע בלמידה מרחוק.
 
מועד הקורס:

בין התאריכים: 3.11.20 עד 20.4.21

סמסטר: א'
שנה: תשפ"א
תאריך פתיחה: 03.11.2020
היקף הקורס: סמסטריאלי
שעות שנתיות: 2
היקף שעות: 60
מחיר הקורס: 620.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪620.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
מוכר ללימודי חובה בשבתון
טלפון לפרטים: 08-8588060
דוא"ל : daat@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪620.00
₪0.00

עיון בנושאים הנמצאים בקו התפר שבין רפואה הלכה ומוסר: אין בקורס הזה מתכונים לשיפוט מוסרי, ואין בו תשובות מוחלטות בבעיות קיום. אבל הלומד את הקורס יעסוק בדיונים סביב נושאים אלה, ויעמוד על המורכבות בקבלת החלטות בשאלות קיומיות.

דיון בנושאים הבאים:
*קדימות בריפוי ובהצלה - ימי קורונה: מי קודם למי במכונת ההנשמה?  
*הפריה מלאכותית 
*הפלות 
*גילוי מידע לחולה - דיווח אמת לחולה
*המתת חסד 
*תרומת אברים