חוזה פרח

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף חוזה פרח