נוהל בחירות לאגודת הסטודנטים תשפ"א

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף נוהל בחירות לאגודת הסטודנטים תשפ"א