נוהל פעילות ציבורית במכללה

תחום: דיקן הסטודנטים
לצפייה בקובץ המצורף נוהל פעילות ציבורית במכללה